Jak můžete na svém webu prezentovat svým klientům,
že používáte Phoros Waitlist?

Samozřejmě můžete na své webové stránky umístit odkaz na stránky phoroswaitlist.com s libovolným textem. Ale když se domluvíte s programátorem vašich stránek, určitě bude vědět jak umístit tento iframe:

Návod na implementaci iframe, aby klienti věděli, jak se k vám můžou rezervovat:

Na požadované místo v rámci vaší stránky vložte následující zdrojový kód:

<iframe src="https://www.phoroswaitlist.com/iframe/" frameborder="0" width="100%" id="phorosWaitlistIframe"></iframe>

Do hlavičky stránky, v rámci které se bude sekce implementovat, vložte následující zdrojový kód:

<script src="https://www.phoroswaitlist.com/release/js/iframe.min.js"></script>